Защо да инвестирате в Бургас?

1. Благоприятно геостратегическо положение - логистична и търговска инфраструктура - пристанище, летище, железопътен транспорт, безмитна зона.

 

2. Добре развита транспортна инфраструктура и трансевропейски коридори. Бургас е определен като логистичен пункт на Общоевропейския транспортен коридор №8, чрез който се осъществява сухоземна връзка между Адриатическото и Черноморското крайбрежие.

 

3. Пристанищен град, със собствено международно летище, напълно завършено пристанище от индустриална гледна точка, добър достъп до суровини както и близка рафинерия Бургас дава идеални предпоставки за развитие на всякакъв вид индустрия.

 

4. Наличие на добре развити енергийни, електроразпределителни и комуникационни мрежи.

 

5. Добре развита мрежа от здравни, образователни и социални институции.

 

6. Два университета и четири колежа, в които се обучават над 12 000 български и чуждестранни студенти.

 

7. Над 110 неправителствени организации и структури на гражданското общество, които взаимодействат активно с местната власт и институциите.

 

8. Наличие на защитени територии, биоразнообразие и културно наследство- предпоставка за развитието на алтернативни форми на туризъм.

 

9. Успешно прилагане на стратегии, политики и програми за постигане на високи темпове на икономически растеж, повишаване на конкурентоспособността, икономическо и социално сближаване с другите райони на Европейския съюз.

 

10. Община Бургас работи ръка за ръка с бизнеса. Затвърждаването на тази връзка е в успешните ПЧП, които са реализирани и които предстои да бъдат реализирани на територията на Общината.

 

Източник: Официален сайт на Бургаска Община